Regels en voorwaarden
Terug
Regels en voorwaarden

HCWV wil vanuit de kernwaarden plezier, groei en veiligheid (fysiek en sociaal) richting geven aan het gedrag van onze leden, ouders en vrijwilligers. We houden het graag gezellig met elkaar en met de bezoekers aan onze hockeyclub. Daarom hebben we een aantal clubregels opgesteld. De clubregels Hockey Club Wateringse Veld zijn een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

CLUBREGELS
Training en Wedstrijd 
Je hebt met hockey als sport voor een teamsport gekozen. Dat betekent dat je bij de trainingen en wedstrijden elkaar nodig hebt, je bent afhankelijk van elkaar en kunt het niet alleen. Dat betekent dat je dus ook een verantwoordelijkheid hebt naar elkaar. 
 • Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent bij de training en wedstrijden. Speel het hockeyspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander en tegenover de scheidsrechter. 
 • Meld je af bij je trainer/coach/teammanager als je echt niet kan. 
 • De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden het clubtenue te dragen.
 • Jeugdleden uit de F- t/m de D-teams worden tijdens de trainingen en de wedstrijden vergezeld door één van de ouders of verzorgers.
 • Gedraag je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers of tegenstanders. Bij fouten geef je elkaar niet de schuld, wel geef je elkaar nuttige aanwijzingen.  
 • Luister naar je trainer(s) en coaches. Scheld niet op je trainer en/of coach. Zij zijn verantwoordelijk voor training, opstelling en tactiek. Hun beslissingen worden door de teamleden geaccepteerd. Ouders bemoeien zich niet met de beslissingen van trainer(s) en coaches.  
 • We accepteren altijd beslissingen van scheidsrechters, laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Ga niet schelden op de scheidsrechter. De coach of aanvoerder is de aangewezen persoon bezwaar te maken tegen de scheidsrechter (op een correcte manier en in de rust of na de wedstrijd) en niet de toeschouwers of de andere spelers. 
 • Elk (proef)lid is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden een mondbescherming en scheenbeschermers te dragen. Keepers zijn verplicht tijdens de wedstrijden de volledige uitrusting te dragen (uitrusting wordt door de vereniging tijdens wedstrijden beschikbaar gesteld).
 • Supporters moedigen op een positieve manier aan en bekijken de wedstrijd vanachter de hekken. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de Benjamins.  Wij zien en horen graag enthousiaste supporters langs het veld. Houd de aanmoedigingen positief!
 • Op het veld zijn alleen de spelers, trainer(s) en coaches aanwezig. Alle andere ouders, kinderen en supporters staan buiten de hekken. Uit veiligheidsoverwegingen mogen er tijdens wedstrijden ook geen kinderen (anders dan de spelers) op het veld of in de dugout. 
 • De KNHB verplicht al haar leden op hun 16e jaar in het bezit te zijn van de scheidsrechterskaart. HCWV verzorgt voor alle A- en B-jeugd een verplichte scheidsrechtercursus.
Complex  
 • Auto en (brom-)fietsen rijden rustig op het terrein. Parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto’s en fietsers door te laten. Rijden op (brom)fietsen en scooters langs of op de velden, of in de nabijheid van het clubhuis is verboden. Zet je (brom-)fiets in het fietsenrek. Parkeren is geheel voor eigen risico. HCWV is niet aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade. 
 • Het betreden of verlaten van de (kunst)grasvelden is alleen mogelijk door gebruik te maken van de daarvoor bestemde toe- en uitgangen. Er mag niet over de hekken geklommen worden. Gebruik het hekwerk rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats. Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen. 
 • Houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je het kunstgras of de dug-out verlaat. Ruim de dug-out op en laat geen rotzooi slingeren. Blikjes, flesjes en glazen zijn verboden op het kunstgrasveld en in de dug-outs. Gooi afval in de prullenbakken. 
 • Honden zijn toegestaan op de paden rondom de velden als ze zijn aangelijnd. De honden mogen niet op de velden en in ons clubhuis. Wilt u rekening houden met andere mensen? Niet iedereen voelt zich op zijn of haar gemak in de buurt van een hond. Uitwerpselen moeten worden opgeruimd. 
 • De speeltuin is alleen toegankelijk voor kinderen onder de 8 jaar onder toezicht van een volwassene. Het gebruik van deze speeltuin is geheel voor eigen risico. 
Drank, roken, drugs 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd jonger dan 18 jaar. Wij schenken alleen zwakalcoholische drank voor 18 jaar en ouder. Legitimatie kan gevraagd worden! In het clubhuis is zichtbaar op welke tijden we alcohol schenken. 
 • Overmatig alcoholgebruik op het complex van HCWV wordt niet geaccepteerd. 
 • Vanaf 1 juli 2021 is HCWV geheel rookvrij! Dit betekent dat er vanaf de ingang van het complex niet meer gerookt mag worden. 
 • Het gebruik, in bezit hebben en handelen in hard- en softdrugs op onze accommodatie is niet toegestaan. Het bestuur hanteert een ‘zero tolerance’ beleid. In geval van handelen in drugs wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de toegang tot het terrein van HCWV ontzegd.
Overig 
 • Alle volwassenen hebben binnen de vereniging een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden.
 • Onze vereniging draait op vrijwilligers. Van ouders wordt verwacht dat ze iets voor de club doen. Er zijn vele dingen die moeten gebeuren: coachen, training geven, materiaalonderhoud, klussen, hulp bij activiteiten of toernooien. Afhankelijk van wat binnen jouw mogelijkheden en voorkeuren ligt wordt een bijdrage gevraagd. Rijbeurten en bardiensten zijn verplichtingen die binnen het team geregeld worden en vallen buiten de vrijwilligersactiviteiten. 
 • Alle leden van HCWV zijn tevens lid van de KNHB. Daarmee is het reglement van de KNHB geldig voor alle leden van HCWV. 
 • Wanneer je je lidmaatschap van HCWV wilt opzeggen, dien je dit te doen via het standaard opzegformulier (beschikbaar achter de login). De opzegging moet uiterlijk 31 mei binnen zijn.
 • Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of uit het clubhuis te verwijderen. 
 • Hockey Club Wateringse Veld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade als gevolg van het beoefenen van de hockeysport.