Contributie
Terug

Contributie

Inleiding
Automatische incasso
Familiekorting en Ooievaarspas
Contributie-tabel 2019/2020
Leeftijdscategorieën

Inleiding
Door het betalen van contributie is HCWV in staat de kosten te betalen die als vereniging worden gemaakt. In de contributie is onder andere het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, keeper- en trainingsmateriaal en voor zover van toepassing, vergoeding trainer opgenomen.

Automatische incasso
De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Bij aanmelding wordt HCWV gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. De contributie wordt in drie termijnen geïncasseerd te weten rond 25 september, 25 november en 25 januari. Indien geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven wordt € 7,50 aan administratiekosten per seizoen in rekening gebracht en dient de contributie volledig voor 1 oktober te worden voldaan.

Familiekorting en Ooievaarspas
De familiekorting wordt eenmaal per seizoen op 1 augustus vastgesteld.

U krijgt korting op vertoon van uw Ooievaarspas. Bij jeugdleden tot 18 jaar is dit zelfs 100% van de contributie. Deze korting wordt aan de vereniging vergoed door de gemeente Den Haag. Om de korting te kunnen verlenen dient uw pas bij onze vereniging door een lezer gehaald te worden. Als u gebruik wilt maken van uw pas maar uw pas blijkt niet geldig te zijn, dan krijgt u geen korting. Als uw pas het niet doet, bent u zelf verantwoordelijk om te achterhalen wat de reden hiervan is. U wordt per email uitgenodigd om uw pas op het clubhuis door de lezer te komen halen.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden valt helaas niet onder de kortingsregeling en wordt door de gemeente Den Haag niet aan de club vergoed. Hiervoor krijgt u dan ook een factuur.

Contributie-tabel 2019/2020
In de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld voor het seizoen 2019-2020, welke ingaat op 1 juli 2019. Met de contributieverhoging wordt de kwaliteitsimpuls van de trainers gefinancierd als ook de kosteninflatie en de hogere kosten van betaald ‘vrijwilligerswerk’.

Contributietabel
Zaal
2019/2020

Inschrijfgeld per lid

€ 50,-

Senioren D1 en H1
exclusief
€ 315,-
Inclusief € 50,- trainersbijdrage
Senioren D1 en H1
inclusief
€ 380,-
Inclusief € 50,- trainersbijdrage
Senioren
exclusief
€ 265,-

Senioren
inclusief
€ 330,-
Inclusief € 30,- correctie zaal
Senioren, alleen zaalhockey

€ 65,-

Senioren, alleen trainen
exclusief
€ 175,-

Trimhockey
exclusief
€ 175,-

Juniorleden A-, B-, C-, D- en E8
inclusief
€ 290,-

Juniorleden E6 en F
inclusief
€ 235,-

Juniorleden, alleen trainen
inclusief
€ 175,-

Benjamins, inclusief Coolkids
exclusief
€ 190,-
Inclusief € 15,- voor Coolkids
Smurfen exclusief € 155,-
Fithockey

€ 130,-

Externen uitsluitend deelname aan zaalcompetitie, jeugd
inclusief
€ 90,-

Externen, uitsluitend deelname aan zaalcompetitie, senioren
inclusief
€ 100,-

Donateur

€ 40,-

Familiekorting vanaf tweede gezinslid

(€ 20,-)


Leeftijdscategorieën
Leden worden ingedeeld volgens de onderstaand leeftijdscategorieën:

 • Fithockey, leden die per 1 oktober van het lopende bondsjaar 55 jaar of ouder zijn;
 • Trimhockey, leden die per 1 oktober van het lopende bondsjaar 35 jaar of ouder zijn;
 • Senioren, leden die per 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn;
 • A-junioren, leden die op 1 oktober 16 of 17 jaar oud zijn;
 • B-junioren, leden die op 1 oktober 14 of 15 jaar oud zijn;
 • C-junioren, leden die op 1 oktober 12 of 13 jaar oud zijn;
 • D-junioren, leden die op 1 oktober 10 of 11 jaar oud zijn;
 • E-junioren, leden die op 1 oktober 8 of 9 jaar oud zijn;
 • F-jes, leden die op 1 oktober 7 jaar oud zijn;
 • Benjamins, leden die op 1 oktober 6 jaar oud zijn;
 • Smurfen, leden die op 1 oktober 5 jaar oud zijn.