Waarom sponsoren
Terug
Waarom sponsoren

Hockey Club Wateringse Veld is een jonge vereniging in een groeiende wijk. De club vervult een centrale rol in de wijk voor wat betreft sport en streeft ernaar jongeren in een veilige en plezierige omgeving de hockeysport bij te brengen. De club had per 1 juli 2018 604 leden. Het complex waar wordt gespeeld, ligt aan de Leyweg in Den Haag (tussen Rijswijk en Wateringen) in de wijk Wateringse Veld. Er ligt een waterveld en twee zandvelden. Daarnaast is er heeft nog ruimte om te groeien.

Door de groei van de wijk Wateringse Veld zijn we een sterk groeiende vereniging met ieder jaar meer elftallen. De groei binnen de club wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers en ouders. Het streven is door te groeien naar een volwassen hockevereniging met meer dan 750 leden in 2020.

Hockey in Nederland
Hockey behoort tot de snelst groeiende sporten in Nederland met toenemende aandacht in de media mede door de goede internationale prestaties. Wederom is Nederland als hockeyland op de kaart gezet door behalen van Olympisch goud in Peking door het Nederlands Dames elftal. In 2008 behaalde de KNHB het 200.000ste lid. Een gedenkwaardig moment. In krap tien jaar tijd groeide de hockeybond van ongeveer 127.000 leden uit naar 200.000. En het eind is nog lang niet in zicht. In 2018 had de KNHB ruim 250.255 leden.

Ook in de sponsoring is een groei te zien van toonaangevende bedrijven die de hockeysport kiezen als platform voor hun zakelijke communicatie. Sponsoring van HCWV betekent naast zichtbaarheid in de regio ook het leveren van een bijdrage aan een maatschappelijk relevant onderwerp. Sport is belangrijk. Sport is niet alleen een populaire manier van vrijetijdsbesteding, maar levert ook een wezenlijke bijdrage aan de samenleving.

In een omgeving waar steeds minder speel- en sportmogelijkheden zijn, is het belangrijk om invulling te kunnen geven aan deze behoeften. Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, sport vergroot de samenhang in en de binding met de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots en uitstraling. Miljoenen mensen genieten actief en passief van sport. Aldus biedt sport een ideaal platform om u als bedrijf aan al die actieve en passieve sporters te presenteren.

Doelen behalen
De sponsorcommissie heeft zichzelf een aantal doelen opgelegd. Deze doelen staan beschreven in het visiedocument van de sponsorcommissie. De visie van de sponsorcommissie is in lijn met het verenigingsplan van de club. In het kort gezegd komt het erop neer dat de sponsorcommissie het geld besteedt aan behoud van de oudere jeugd. Het doel is om zowel Heren 1 als Dames 1 op een hoger niveau te brengen. Bijkomend voordeel is dat de oudere jeugd en de seniorleden vaak de jongere jeugd bij HCWV trainen.

Hoe kunt u sponsor worden?
Als u de club wilt sponsoren of sponsors weet, kunt u dat kenbaar maken via e-mailadres [email protected].