Informatie voor scheidsrechters
Terug
Informatie voor scheidsrechters


Algemeen
De scheidsrechterscommissie van HCWV wijst scheidsrechters aan, biedt opleiding en begeleiding aan en zorgt dat informatie over (nieuwe) spelregels voor iedereen beschikbaar is. Wij zijn van mening dat hockeyplezier en goede arbitrage hand in hand gaan. HCWV wil een club zijn waar goed gefloten wordt en waar wedstrijden op een sportieve, veilige en prettige manier verlopen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat:
 • Wedstrijden op een kwalitatief goed niveau gefloten worden;
 • Het niveau van de wedstrijd past bij het niveau van de scheidsrechter;
 • Er doorlopend aandacht is voor de opleiding en begeleiding van scheidsrechters ongeacht het niveau waarop zij fluiten;
 • Leden van HCWV kennis hebben van de hockeyregels passend bij hun leeftijd en niveau.
 • De sfeer op en rond het veld sportief en respectvol is, zodat wedstrijden op sportieve en veilige wijze kunnen verlopen.
Iedereen kan hier op zijn of haar manier een eigen bijdrage aan leveren. Van sportief gedrag op en rond het veld en het respecteren van de beslissing van de scheidsrechter tot het zelf leiden van wedstrijden als clubscheidsrechter.

Opleiding, opfrissen en begeleiding
De opleiding, begeleiding en het stimuleren van verdere ontwikkeling van scheidsrechters is één van de speerpunten binnen de scheidsrechterscommissie.
Spelregelkennis is essentieel om lekker te kunnen hockeyen. Als je scheidsrechters verwacht bij jouw eigen wedstrijd, zal je zelf ook bereid moeten zijn om af en toe een wedstrijd te fluiten. Daarom hanteert HCWV met betrekking tot arbitrage een tweetal spelregels:
 • Ben je 16 jaar of ouder en speel je in de KNHB-competitie, dan dien je in het bezit te zijn van een Clubscheidsrechterskaart (CS-kaart);
 • Alle KNHB-competitie spelende leden zijn, zodra zij een CS-kaart hebben, verplicht om wedstrijden te fluiten.
Ouders van jeugdleden worden aangespoord om hun scheidsrechterskaart te halen. Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat er voldoende scheidsrechters zijn. Hieronder vind je meer informatie over de opleiding en ontwikkeling van scheidsrechters.

Spelbegeleider Jongste Jeugd
De Jongste Jeugd heeft geen scheidsrechters, maar spelbegeleiders. Zorgen dat de kinderen plezier hebben en veilig kunnen hockeyen is hier belangrijker dan het handhaven van de spelregels. De spelbegeleiders zijn altijd ouders van de kinderen; het is voor ouders een goede basis om, zodra de kinderen de stap naar de jeugd maken, mee te groeien en scheidsrechter te worden.

De scheidsrechterscommissie regelt ten minste 1 keer per jaar een informatieavond waarin de spelregels voor 3-, 6- en 8-tallen hockey worden uitgelegd en wordt verteld wat het inhoudt om spelbegeleider te zijn.
Meer informatie over spelbegeleiding is te vinden op de site van de KNHB.

Clubscheidsrechter (CS)
De Scheidsrechterscommissie organiseert tenminste eenmaal per jaar een spelregelcursus voor ouders van leden en voor de senior- en juniorleden die nog geen CS-kaart hebben. De cursus wordt afgesloten met een examen.
De Scheidsrechterscommissie bepaalt de examendata en maakt deze tijdig kenbaar via de website en via de lijncoördinatoren, de teammanagers en de coaches van de desbetreffende teams.
Meer informatie is te vinden op de website van de KNHB.

CS+/masterclass
Clubscheidsrechters met een goed niveau die geïnteresseerd zijn hun vaardigheden te verbeteren en daarmee wedstrijden op een hoger niveau te gaan fluiten, kunnen worden toegelaten tot de opleiding tot CS+ (clubscheidsrechter plus). Zij kunnen zich als geïnteresseerde aanmelden bij de Scheidsrechterscommissie. Als opstap naar de CS+-opleiding is gestart met een masterclass, bestaande uit een aantal workshops en opdrachten.

Opfrissen
We organiseren aan het begin van het veldseizoen en voorafgaand aan het begin van het zaalseizoen een bijscholing om nieuwe regels toe te lichten en bestaande regels opnieuw onder de aandacht te brengen.

Begeleiden
Naast de opfrisavonden organiseert de scheidsrechterscommissie ook begeleiding van scheidsrechters en spelbegeleiders rondom de wedstrijden. Hiervoor is op zaterdagen een begeleider aanwezig. Deze spreekt met jou en je collega scheidsrechter de wedstrijd voor en geeft je vooraf tips en tricks voor het fluiten. Na de wedstrijd bespreek je jouw ervaringen: wat ging er goed en wat zijn verbeterpunten. Hiermee kun je (nog) meer plezier krijgen in het fluiten.

Aanwijzen van scheidsrechters
De scheidsrechterscommissie wijst de scheidsrechters aan voor veldwedstrijden. Hierbij houden we rekening met het niveau van de wedstrijd en het niveau van de scheidsrechter.

Dit wordt, voor zover mogelijk, ruim van tevoren gedaan zodat op tijd bekend is wanneer je moet fluiten en, als je niet kan, je voldoende tijd hebt om vervanging te regelen. Als je iemand hebt gevonden moet dit doorgegeven worden aan de scheidsrechterscommissie. Zolang een wijziging niet is doorgegeven en bevestigd door de scheidsrechterscommissie, blijf jij als eerstaangewezen scheidsrechter verantwoordelijk voor de arbitrage van de wedstrijd. Het is niet toegestaan om iemand anders met jouw kaartgegevens te laten fluiten.

De scheidsrechters voor zaalwedstrijden zullen door de teams zelf moeten worden geregeld.

Arbitragebeleid
Het Vereniging Arbitrage Beleid (VAB) van HCWV beschrijft onder meer het beleid voor arbitrage binnen de vereniging op het gebied van opleiding, begeleiding, aanwijzing van scheidsrechters en maatregelen. Dit plan is op dit moment nog in ontwikkeling. Het beleid is vastgesteld in de ALV van 14 juli 2020 en voor leden beschikbaar.

Spelregels en tips
Kijk voor de laatste versies van de spelregels (veld, zaal en jongste jeugd) op de site van de KNHB.

Tips
Je staat ingedeeld als scheidsrechter op een wedstrijd. Wat wordt er van je verwacht en wat moet jij allemaal doen? Jij en je collega zijn vertegenwoordigers van HCWV, gedraag je ook als zodanig. Wees voor, tijdens en na de wedstrijd dus het visitekaartje van de club. Fluit de wedstrijd zoals je zelf gefloten zou willen worden.

Net als hockeyen leer je goed te fluiten door het regelmatig te doen. Je zult merken dat als je vaker fluit, je steeds meer overtredingen gaat zien en ook beter kunt inschatten of je voordeel kunt geven of dat je moet fluiten voor een overtreding.

Hieronder staan tips die je kunnen helpen om een wedstrijd goed te begeleiden.

Voorbereiding:
 • Ben minimaal 30 minuten voor de start van de wedstrijd aanwezig. Meld je bij de scheidsrechterstafel.
 • Zorg voor goede uitrusting. Denk hierbij aan een scheidsrechtersjas of hesje, hockeyschoenen, een pet bij zonnig weer, een fluit, een stopwatch, een pen en papier.
 • Controleer het veld en de goals. Let hierbij op de netten, hoekvlaggen en of goals op de juiste plek staan.
 • Check of de spelers zijn ingevuld op het wedstrijdformulier en de stand binnen de poule.
 • Bespreek de wedstrijd voor met je collega. Wie neemt welke kant, aandachtspunten zoals hakken, hoe ga je om met bepaalde spelsituaties zoals bijvoorbeeld gevaar, voordeel, enz. 
De toss
 • Maak kennis met de aanvoerder en coach van beide teams, bespreek aandachtspunten, vertel het als er onervaren scheidsrechters zijn.
 • Vraag of het wedstrijdformulier is ingevuld en laat het anders zo snel mogelijk doen
 • Line-up & Shake-hands (álle wedstrijden)
 • Controleer of iedereen bitje en scheenbeschermers heeft en dat aanvoerder herkenbaar is.
Tijdens de wedstrijd
 • Fluit met overtuiging, laat niet merken als je twijfelt. Fluit klein voor kleine overtredingen, wat harder voor opzettelijk, hard voor fysiek. Wijs duidelijk aan welke partij de bal mag nemen. Sta stil als je gefloten hebt, dan kunnen spelers goed zien wat je aangeeft.
 • Een goede positie is belangrijk voor een juiste beslissing. Zorg ervoor dat je dicht op/bij het spel (de bal) bent. Je beslissingen zullen dan beter geaccepteerd worden. Je staat NOOIT op de 23 meter lijn als de bal op of aan de achterlijn (of in de cirkel) is. Laat het spel naar je toe komen, dus dan sta je op de achterlijn. Loop dus voor de aanval uit!
 • Praat met de spelers, maar ga niet in discussie
  • Vertel wanneer je voordeel geeft, als de bal niet goed ligt, spelers afstand moeten nemen, enz.
  • Geeft kort antwoord op vragen (1 speler, 1 vraag, 1 antwoord). Grijp wel in als het te gek wordt.
  • Een beetje commentaar zal er altijd zijn. Raak hierdoor niet van slag en reageer niet meteen boos, maar vraag rustig of ze op willen houden (of reageer er niet op, soms is dit zelfs beter). Grove taal of agressie mag daarentegen nooit onbestraft blijven (van spelers én teambegeleiding). Schakel bij commentaar van publiek de aanvoerders in.
 • Durf fouten toe te geven (iedereen maakt fouten). Overleg bij twijfel over belangrijke beslissingen met je collega.
 • Zorg voor een goede "flow of the game”. Herken voordeel en fluit alleen als dit er niet is. Let op: balbezit is niet altijd voordeel, de speler moet er ook wel wat mee kunnen. Let op: soms is fluiten voor een overtreding beter dan voordeel geven om duidelijk te maken dat je iets echt niet wilt (bijvoorbeeld hakken of duwen), zo hou je controle over het spel en de spelers.
 • Ben samen met je collega het 3e team op het veld. Werk samen en ondersteun elkaar waar nodig. Geen commentaar op elkaars beslissingen.
 • Kijk altijd naar de spelers, dus niet met je rug naar het veld staan.
 • Heb plezier en straal dit uit. Fluiten is leuk!
Na afloop
 • Shake hands met spelers en coaches. Licht desgewenst beslissingen toe, al is het beter dat na een kwartiertje in het clubhuis te doen als eventuele emoties wat zijn bekoeld. (Ga na een lastige wedstrijd zo snel mogelijk naar jouw collega toe ter ondersteuning)
Invullen en afronden DWF
 • Evalueer samen met jouw collega de wedstrijd (positionering, beslissingen, omgang met spelers, enz.) en geniet van een welverdiend drankje aan de bar.
Op de site van de KNHB staat een document met nog meer goede tips.

Leer uit wedstrijdervaringen
Om meer zelfvertrouwen te krijgen, en daardoor beter te gaan fluiten, is het zeer nuttig regelmatig wedstrijden te fluiten. De ervaringen die je opdoet, worden het beste benut als je actief daarmee omgaat. Wat wordt hieronder verstaan?
 • Wees bij wedstrijden als een spons: zuig alle informatie op die spelers, collega-scheidsrechters en begeleiders je willen geven. Doe er dan iets mee!
 • Overweeg bij jezelf wat waardevol is en waarmee je iets kan doen om je fluitprestaties te verbeteren.
 • Betekent die reactie van een speler dat je dicht genoeg bij die spelsituatie stond om deze juist te kunnen waarnemen? Probeer het evt. de volgende keer beter te doen.
 • Waarom floot je collega-scheidsrechter vrij dicht bij jouw 23 meter-lijn? Gaf je wel goed aan dat je de voordeelregel toepaste?
 • Was er twijfel bij de spelers op het veld welke partij de vrije slag mocht nemen? Bedenk dan dat je signalering (hoe? ) mogelijk te wensen overliet? Als er iets aan de duidelijkheid signalering en/of het goed hoorbare fluitsignaal ontbreekt, ga dan zogenaamd "droog oefenen”. In de volgende wedstrijd doe je het dan zeker beter. Je vertrouwen in je eigen mogelijkheden neemt toe!
Stel je ook open voor positief bedoelde opmerkingen.
In veel gevallen zijn uitspraken van spelers, die na de wedstrijd gedachten uitwisselen, niet negatief bedoeld. Ze willen je niet afkraken. Integendeel! Vaak, voor henzelf onbewust, willen zij jou mededelen hoe zij jouw fluitgedrag hebben ervaren. Je kunt er wat van leren. Je bent dan positief bezig. In het geval dat je er iets van geleerd hebt, zal het voor jou en voor hen in de toekomst prettiger zijn met elkaar een wedstrijd te beleven.