Verenigingsplan HCWV
Terug
Verenigingsplan HCWV

Hockey Club Wateringse Veld is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie samensmelten. HCWV staat voor het creĆ«ren van een klimaat waarin iedere speler zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen, sportief én sociaal; voor een cultuur waarin elk lid, de ouders van onze jeugdleden en alle vrijwilligers zich verbonden voelen met de club; voor een omgeving waarbinnen mensen elkaar respecteren en elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden. De kernwaarden van HCWV kunnen als volgt worden samengevat:

  • Plezier en betrokkenheid
  • Groei en ontwikkeling
  • Veiligheid en respect

De kernwaarden van HCWV vormen onze leidraad voor sport, sociale en maatschappelijke aspecten en gezondheid. Kernwaarden die door onze leden, ouders, vrijwilligers en de professionals die ons ondersteunen voelbaar gedragen en uitgedragen worden naar elkaar, maar ook naar onze omgeving, naar onze gasten en verenigingen waar wij op bezoek gaan.

Of je nu speler, vrijwilliger of toeschouwer bent, bij HCWV draait het om het hebben van plezier en betrokkenheid. Plezier in de sportieve uitdaging met elkaar en plezier door met elkaar mooie sportieve resultaten te bereiken: samen werken en samen presteren; om leren gaan met tegenslagen; vriendschappen vormen en een bijdrage leveren aan een sociale en sportieve omgeving; verantwoordelijkheid nemen binnen het team en binnen de club. Maar ook plezier tijdens sociale activiteiten en plezier voor en na de wedstrijden en trainingen met het eigen en andere teams zijn van groot belang.

HCWV wil werken aan groei en ontwikkeling. Ieder spelend lid kan zich bij HCWV individueel en samen met zijn team ontwikkelen als speler op een manier die past bij zijn/haar ambities. Ook onze trainers, coaches, scheidsrechters en onze andere vrijwilligers bieden wij een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling van deze vrijwilligers, maar draagt indirect ook weer bij aan de ontwikkeling van onze spelers.

Binnen HCWV mag je zijn wie je bent, fysieke en sociaal-emotionele veiligheid wordt zoveel mogelijk geborgd. HCWV is een club die sportiviteit en respect hoog in het vaandel heeft. Dit geldt zowel binnen het team, tussen teams, richting de tegenstanders en scheidsrechters op het veld en als leden en ouders rond het veld en op de club. Veiligheid klinkt vanzelfsprekend maar vanzelf gaat dat niet. De grens tussen passie in het spel en onsportief gedrag is vaak een dunne lijn. Met elkaar bewaken we deze grens en laten we zien dat we de onze kernwaarden waarmaken.

Wij werken samen met alle leden,ouders vrijwilligers en de professionals die ons ondersteunen aan onze kernwaarden. Bestuur en commissies ontwikkelen beleid en organiseren activiteiten die passen bij onze kernwaarden. Teammanagers, coaches, trainers scheidsrechters en onze professionele ondersteuning zijn de belangrijkste schakels naar de leden en hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. De grootste succesfactor ligt echter bij ons allen!

In de komende periode willen we ons richten op drie speerpunten:

  • Het verbeteren van het hockeyaanbod passend bij de wensen van de leden;
  • Het verbeteren van de professionaliteit van onze vrijwilligersorganisatie;
  • Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van HCWV met onze omgeving.

HCWV wil ervoor zorgen dat elke doelgroep een hockeyaanbod krijgt dat aansluit bij haar behoeftes en iedereen met plezier kan (leren) hockeyen. De technische visie van de club kan verwoord worden als:

Het bieden van voldoende uitdaging en begeleiding aan ieder lid van HCWV, om zich als speler, keeper, trainer, coach of scheidsrechter voortdurend te kunnen ontwikkelen, op een veilige manier, met plezier op die vlakken die voor dat lid belangrijk zijn en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een goed sportklimaat.


Onder leiding van het bestuur is er in het voorjaar van 2021 een verenigingsplan opgesteld voor de periode 2021-2025 wat in de voorjaars algemene leden vergadering van 2021 is aangenomen. Hierin is de visie verder uitgewerkt. Dit plan kan door leden worden gedownload na inloggen, en is te vinden onder Club =>Documenten => Regelementen en beleid