Uit het bestuur april 2024
Terug
Bestuursnieuws 26 April 2024
Uit het bestuur april 2024


Nieuws afbeelding
Hij is live! Onze HCWV-promofilm. Helemaal in het teken van Thuis bij HCWV. Met dank aan de gemeente en in het bijzonder de leden van onze communicatiecommissie die het script hebben geschreven en alles hebben begeleid. Binnenkort te zien op onze eigen kanalen. Terwijl ik dit schrijf zie ik voor mij op de velden de Koningsdagspelen van een van de basischolen uit de buurt. En drukke boel, veel blije gezichten. Kortom, het is gezellig op de club! Het weer draagt daar goed aan bij en de bar draait in de weekenden overuren. We verkopen inmiddels ijsjes en ik heb begrepen dat de langverwachte panini´s na de meivakantie te verkrijgen zijn. Ook hebben steeds meer mensen door dat op de zondag onze eerste elftallen spelen, vaak om 12.45u en 14.45u. 

Meivakantie

Heb je nog niet genoeg van hockey? Dan kan je in de meivakantie door. We hebben met de gemeente afgesproken dat je van harte welkom bent. Voorwaarde is wel dat er een 'sleutelhouder' aanwezig moet zijn. De Jongste Jeugd moet er daarnaast zelf voor zorgen dat er een begeleider aanwezig is. We hebben twee woensdagen gereserveerd waarop je sowieso welkom bent: woensdag 1 mei (15.00 - 17.00 uur) en woensdag 8 mei (15.00 - 17.00 uur). Meer informatie kan je hier vinden. De trainingen in week 2 van de meivakantie gaan trouwens gewoon door!


Lichtmasten

Recent viel er bij Ringpass tijdens een wedstrijd een lichtmast om en vorige week gebeurde hetzelfde bij Craeyenhout. Gelukkig is niemand gewond geraakt. We kunnen ons voorstellen dat dit incident vragen oproept over onze lichtmasten en de veiligheid.

Wat is de situatie bij ons? De meest recente keuring is bij ons in april 2022 gedaan. 23 masten zijn toen goedgekeurd voor een minimale levensduur van 5 jaar (maximale score) en eentje had een lagere score. Die is vervangen. De lichtmasten op veld 4 zijn uiteraard recent geplaatst en helemaal nieuw. Onze masten zijn overigens ook anders opgebouwd dan de masten bij bovengenoemde clubs.

In Den Haag zijn bijna alle lichtmasten eigendom van de verenigingen en dat geldt ook voor ons. Het in goede staat houden is dus onze verantwoordelijkheid. Vanuit de gemeente is er echter veel aandacht voor. Er liep al een programma waarbij de gemeente oude masten periodiek liet controleren door een extern onderzoeksbureau.  De gemeente heeft inmiddels laten weten dat ze op korte termijn daadwerkelijk een inventarisatie laten uitvoeren naar de lichtmasten. Tijdens deze inventarisatie worden de masten niet opnieuw gekeurd, maar worden de data uit het meest recente keuringsrapport vergeleken met de situatie ter plaatse. Hiervoor komt iemand van de keuringsinstantie bij ons langs. Inmiddels hebben we zelf zekerheidshalve een aanvraag gedaan om al onze masten opnieuw te keuren. 


Vierde veld

Het gaat nu heel snel. Afgelopen weekend zijn de cirkels aangebracht en is een groot deel van het hekwerk aangebracht. En gisteren is het veld officieel goedgekeurd! De eerste jongens en meisjes hebben het al even getest. Als je het ook wilt proberen, ga vooral al je gang. Ons uitgangspunt is dat iedereen de kans moet krijgen om voor de zomer het nieuwe veld uit te proberen. In je vrije tijd of tijdens een training. De Technische Commissie zal, omwille van praktische redenen, zorgen dat de trainingen tot en met de O14 in ieder geval een keer op het vierde veld kunnen plaatsvinden. En ieder ander team kan met de trainingscoordinatoren afspreken om een moment te prikken als ze dat leuk vinden.

Daarnaast is ons uitgangspunt dat we in het nieuwe seizoen het vierde veld laten meedraaien in het reguliere competitieschema. CSC Sports, de aannemer, zal ons begeleiden bij de introductie van het nieuwe veld. Over schoeisel is het laatste woord nog niet gezegd. Start rustig op en probeer het eens, zouden we zeggen.


Coachen Dames 1

Arjan Prillevitz, onze coach van Dames 1, zal aan het einde van dit seizoen stoppen. Dat hebben we samen met hem deze maand besloten. Arjan en de speelsters hebben een paar mooie seizoenen meegemaakt waarin ze zijn gegroeid als team. Hartelijk dank voor al je werk en je vele kilometers richting Den Haag iedere week Arjan! Volgende jaar blijft de ambitie in de derde klasse hetzelfde, maar wel met het oog op een kampioenschap in het jaar erna. Nu dit besluit is genomen, zullen we een vacature openstellen. Dus mocht je een kandidaat weten? Laat het weten aan de TC. Binnenkort komt de vacature online.


Contributie

Afgelopen donderdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Het belangrijkste onderwerp was, naast de aanstelling van ons nieuwe bestuurslid voor Algemene Zaken Tamara van der Touw, de begroting. Jullie hebben gevraagd om een meerjarenbegroting. Het voorstel dat we daartoe gedaan hebben is goedgekeurd in de vergadering met de opdracht aan het bestuur om hem de komende jaren nog verder te verfijnen. Dank jullie wel! Met deze meerjarenbegroting gaan we een gezonde financiële toekomst in. Wel is het zo dat we zowel kritisch hebben gekeken naar de uitgaven als de inkomsten. Diensten en producten zijn fors duurder geworden en om te blijven doen wat we deden, hebben we een aantal contracten van leveranciers onder de loep genoemd en waar nodig beëindigd en vernieuwd. Een contributieverhoging is desondanks daarom wel nodig. De contributietabel verschijnt snel in leesbare vorm op de site. We gaan werken met een basiscontributie die je eenmaal per jaar betaalt en maandelijkse incasso van september tot en juni. Daarmee zijn de lasten voor jullie meer verdeeld over het jaar, maar als je wil, kan je ook nog steeds per jaar betalen. Ook is het zo dat je nu lid kan worden als geen hockey speelt. 1 iemand meldde zich al spontaan aan tijdens de vergadering. Je betaalt dan 100 euro en dan mag je jezelf een echte HCWV-er noemen (voor zover dat al niet kon 😊). Daarnaast is ook nog gesproken over de investering in een batterij waarmee we energie kunnen opslaan. Vanwege de subsidieverstrekkingen van IAS en BOSA zou dit ons 0 euro kosten, maar er waren nog wel terechte vragen over risico´s en levensduur. Die zoeken we uit.


Vacatures

Op verzoek zetten we hier de volgende keer de actuele vacatures neer. Mocht je niet kunnen wachten? Meld je even bij mij of een ander bestuurslid. Samen kunnen we kijken welke leuke dingen er te doen zijn. Er zijn leuke activiteiten waar je nu al mee kan starten, maar ook als je voor volgend seizoen interesse hebt.


Tenslotte nog iets waar we ook trots op mogen zijn, namelijk onze arbitrage. Inmiddels is het nieuwe Verenigingsarbitrageplan klaar. Een fijn leesbaar document over hoe wij als club werken als het gaat om arbitrage. Lees het vooral! Beschikbaar achter de inlog van de site.


Mocht je vragen hebben over een van de bovenstaande zaken of je wilt weten of jouw ingebrachte punt behandeld is? Laat het weten via [email protected] of [email protected].

Met een sportieve groet namens het gehele bestuur,

Meindert Kappe

Reacties

Annemieke de Haan

26-4-2024 @ 12:27:46 |Bedankt voor je duidelijke verslag

Maartje Menke

26-4-2024 @ 15:02:39 |Leuk weer om dit alles te lezen !

Huibert Plugge

27-4-2024 @ 14:23:33 |Duidelijk en een mooie promotiefilm!

Annette Warmerdam

8-5-2024 @ 22:58:49 |Dank voor het duidelijke verslag! Leuke promofilm!

Reageer op het nieuws