Sportiviteit en respect
Terug
Sportiviteit en respect

HCWV vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met de hockeysport. We willen dit als club vanuit een positieve benadering op de kaart zetten. Maar dat kunnen we niet vanuit bestuur en commissie Sportiviteit & Respect (S&R) alleen! Iedere betrokkene bij HCWV heeft zijn verantwoordelijkheid in veiligheid, sportiviteit en respect. Simpel door het goede voorbeeld te geven, ogen en oren open te houden en met elkaar in gesprek te blijven over de gang van zaken binnen de club. Een aantal zaken zijn geregeld via onze regels en voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. 
Daarnaast geven we binnen HCWV ook op de volgende manieren invulling aan S&R: 
Heb je vragen of wil je actief meedenken of meewerken om sportiviteit en respect verder op de kaart te zetten? Neem dan contact op met de commissie Sportiviteit & Respect van HCWV, via [email protected].
Bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kun je terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen het team, bijvoorbeeld in geval van pesten, het gevoel er niet bij te horen door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur of in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerste aanspreekpunt is vaak de coach, manager of aanvoerder van het team, maar bij de VCP kun je met deze zaken ook terecht. Ook als je wilt overleggen of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is, indien iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag of als je twijfelt of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is, kun je bij de VCP terecht.

Binnen HCWV hebben we een mannelijke en vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn te bereiken per e-mail op [email protected]. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar. Meer details zijn op te zoeken op onze site nadat je ingelogd bent.

HCWV vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met de hockeysport.  We voeren hierop actief beleid in het kader van een (sociaal) veilig sportklimaat. Het aanstellen van een VCP kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. 

Maar stel nu dat …. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen HCWV willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
 
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
 • pesten en gepest worden;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
 • een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is. 
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HCWV-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCWV-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCWV. 

NOC*NSF
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: [email protected].

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. HCWV vindt het van belang dat begeleiders van (jeugd)teams een VOG kunnen overleggen, omdat dat de kans vermindert dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Alle trainers en coaches (> 18 jaar), maar ook het bestuur en begeleiders van (jeugd)kampen moeten bij HCWV vanaf seizoen 2017-2018 in het bezit zijn van een VOG. De VOG kan gratis via HCWV worden aangevraagd. Deze VOG-procedure verloopt via ValidataGroup.  
 • Voor vragen over het systeem van ValidataGroup kan je rechtstreeks contact met hen opnemen op 088-0502100, of [email protected].
 • Voor alle andere vragen, mail naar [email protected]
Jeugdteams van HCWV kunnen na afloop van de thuiswedstrijd een ‘blauwe kaart’ uitdelen aan de tegenstander. Hiermee draagt iedereen bij aan de sportieve sfeer op onze club en het respectvol met elkaar omgaan. 

Wat is een "blauwe kaart”?
Een blauwe kaart is een kaart om blij van te worden en is daarom anders dan de groene, gele en rode kaarten. Het HCWV-team geeft de blauwe kaart na een thuiswedstrijd aan het bezoekende team. Op de kaart vult het thuisteam in waarom het bezoekende team sportief was of een compliment verdient over  wat er leuk/goed ging tijdens de wedstrijd. Zo kijken spelers, begeleiders en supporters ook op een andere manier naar de wedstrijd en is er meer nadruk op wat goed gaat en positief is. De blauwe kaart is een aanvulling op de ‘shake hands’ (het geven van een hand voorafgaand aan de wedstrijd) en het even samen zitten na de wedstrijd. 

Hoe werkt de "blauwe kaart”?
De blauwe kaart wordt uitgedeeld door de wedstrijdtafel (bij de bar) voorafgaand aan de thuiswedstrijd. Aan het begin van de najaarscompetitie (3 en 10 november) zijn de leden van de commissie Sportiviteit en Respect aanwezig bij de wedstrijdtafel om info te geven over de blauwe kaart en het gebruik hiervan te stimuleren. 

Kaart invullen en uitdelen
Spreek onderling af in je team wie de blauwe kaart invult, of doe het allemaal samen na afloop van de wedstrijd. Doe het op een manier die binnen jouw team past. Maak nog even een foto van de ingevulde kaart en mail deze naar [email protected]. Geef de HCWV blauwe kaart na afloop van de wedstrijd aan de coach of aanvoerder van de tegenstander. 

Kunnen we zelf ook een "blauwe kaart” krijgen?
Steeds meer clubs gaan werken met een blauwe kaart, omdat het thema sportiviteit en respect op veel clubs een belangrijk onderwerp is. Als jouw team zelf een blauwe kaart krijgt, vinden we het erg leuk als je dat deelt met ons en anderen.
 
Als teams het leuk vinden, kunnen we foto’s van de uitgedeelde én ontvangen blauwe kaarten op de website en op social media plaatsen. 

'Line up and shake hands' levert een bijdrage aan de sportiviteit en het respect op de hockeyvelden. Wat houdt 'Line up and shake hands' in?
 • Bij aanvang van iedere veldwedstrijd vormen beide teams een line up, geven elkaar een hand en wensen elkaar een prettige wedstrijd.
 • Na iedere wedstrijd gaan alle spelers, beide scheidsrechters en coaches naar de middenstip om elkaar te bedanken/feliciteren.
 • Daarna wordt er gezamenlijk iets gedronken ter afronding van de wedstrijd op het terras of in het clubhuis.