HCWV, dat zijn we samen!
Terug
HCWV, dat zijn we samen!

HCWV is een vereniging en een vereniging is geen bedrijf: met z’n allen zijn we dan ook geen klanten, maar … participanten! Omdat HCWV een club is die draait op vrijwilligers geldt het credo "HCWV, dat zijn we samen!”. Van leden en ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden. 

Als sportvereniging hebben we eenvoudigweg niet genoeg geld om betaalde krachten aan te nemen voor alle taken die uitgevoerd moeten worden. Binnen onze vereniging dragen we dan ook allemaal een steentje bij aan het geheel. Dat mag geen last zijn, maar moet vooral leuk blijven. Dat is het ook: Je ontmoet nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op en werkt mee aan het hockeyplezier van ons allemaal. En er is zoveel te doen, dat er altijd wel een rol is die bij jouw beschikbaarheid en talenten past. Kennis van hockey is niet persé nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen en niet iedere taak kost veel tijd. Je kunt bijdragen als commissielid, maar natuurlijk ook zonder dat je je vastlegt op een vaste functie, bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van een toernooi of feest of door het uitvoeren van klussen in en om het clubhuis. Hieronder hebben we een aantal rollen toegelicht en in het bijgevoegde filmpje licht een groot deel van onze huidige vrijwilligers enthousiast toe wat hun rol inhoudt.Vrijwilligersrollen rondom de hockeyteams
Voor ieder lid van onze vereniging moet een aantal taken worden vervuld, zoals het periodiek draaien van een bardienst en het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden. Voor jeugdleden t/m 18 jaar geldt dat de ouders of verzorgers verantwoordelijk zijn voor deze taken. Heb je meerdere kinderen die hockeyen, dan word je als ouders dus vaker ingedeeld. De bardiensten worden ingeroosterd per team, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de thuiswedstrijden. De teammanagers zorgen voor de beschikbaarheid van 4 ouders per dienst.

Naast de hiervoor genoemde periodieke bardienst, gaat je rol als ouder nog iets verder. Om te beginnen natuurlijk als zeer gewaardeerde supporter, maar ook zogenoemde ‘Team om het team’-rollen worden in de regel ingevuld door de vaders en moeders.
Coach - De coach is elke wedstrijd aanwezig en begeleidt de kinderen door het geven van aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Hij of zij is ook voor de technische commissie / Jongste Jeugdcommissie het aanspreekpunt van het team. Tijdsduur: 2 à 3 uur per week (inclusief) de wedstrijd.
Teammanager - De teammanager is de rechterhand van de coach en zorgt voor de organisatie van alles wat zich buiten het veld en de wedstrijd afspeelt, waaronder het indelen van de fruit-, koek- en rijbeurten. Tijdsduur: half uur per week, maar natuurlijk iets meer als men wel bij de wedstrijden aanwezig is, wat niet verplicht maar wel wenselijk is.
Trainer - Alle juniorenteams en de meeste seniorenteams hebben wekelijks één of meerdere trainingen. De trainers oefenen met het team op techniek, veel voorkomende spelsituaties en natuurlijk wordt er spelenderwijs ook gewerkt aan de conditie. Vrijwel altijd is een partijtje onderdeel van de trainingen; uiteindelijk gaat het natuurlijk om het spelplezier. De trainers kunnen (oudere) jeugdleden zijn, maar ook bijvoorbeeld ouders van een van de leden van het betreffende team.
Spelbegeleider - Bij de Jongste Jeugd (het drie, zes en achttal hockey) wordt de wedstrijd in goede banen geleid door twee spelbegeleiders. Vanuit de KNHB zijn de richtlijnen dat dit door volwassenen wordt gedaan. Bij alle Jongste Jeugd teams zijn er twee spelbegeleiders nodig; van ieder team één. Je bent als spelbegeleider geen scheidsrechter. Je fluit de wedstrijd en geeft aan beide partijen uitleg waar nodig. Het belangrijkste is dat er een leuk en veilig spel gespeeld wordt en dat de kinderen geleerd wordt hoe het spel gaat. De club geeft een aantal keer per jaar uitleg over de spelregels bij de jongste jeugd.
Scheidsrechter -  Fluiten is een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en van het lidmaatschap van de vereniging. De Scheidsrechterscommissie organiseert tenminste eenmaal per jaar een spelregelcursus voor ouders van leden om zo aan de verplichting te voldoen dat minimaal 4 ouders per team een CS-kaart bezitten. Hier zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden – de vereniging neemt deze voor haar rekening. Wij kunnen deelname van harte aanraden, omdat de cursus het inzicht in de sport aanzienlijk verhoogt. Daarnaast help je mee om de lasten met meerdere schouders te dragen. Voor meer informatie kun je je melden bij [email protected].

Algemene vrijwilligersrollen
Met de bovengenoemde rollen zijn we er nog niet. Er moet nog veel meer geregeld worden op een sportvereniging als de onze. Denk maar aan het plannen van de wedstrijden en trainingen, het regelen en opleiden van trainers, het zorgen voor een veilige, schone en plezierige accommodatie met een goed georganiseerde bar, het regelen van goede materialen, het verzorgen van de communicatie en ga zo maar door! Allemaal belangrijke en waardevolle taken. Wij zijn ontzettend trots op de vrijwilligers (leden en ouders van jeugdleden) die al deze activiteiten voor hun rekening nemen. Je zult begrijpen dat er altijd behoefte is aan nieuwe vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Eigenlijk is het zo dat ieder gezin zich in moet zetten om ervoor te zorgen dat onze leden op een leuke, goede en veilige manier kunnen hockeyen, in een prettige omgeving. De variëteit aan activiteiten is zo groot, dat er altijd wel iets te vinden is dat past bij jouw interesses en competenties. Het is overigens goed te weten dat veel taken helemaal geen hockeykennis vereisen en dat ook niet alle taken veel tijd kosten. En vele handen maken licht werk! 

Voor een aantal van onze vrijwilligersrollen vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Alle trainers en coaches (> 18 jaar), maar ook het bestuur en begeleiders van (jeugd)kampen. HCWV vindt het van belang dat begeleiders van (jeugd)teams een VOG kunnen overleggen, omdat dat de kans vermindert dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Kijk op onze pagina over Sportiviteit en Respect voor meer informatie.

Op de website staat een overzicht van alle commissies die onze vereniging momenteel kent, voorafgegaan door de functies binnen ons dagelijks bestuur. Voor onze overzicht van onze vacatures zie onze vacatures pagina. Mocht je meer informatie willen hebben, neem dan contact op via [email protected]

Wil je je aanmelden voor een vrijwilligersfunctie: 
  • Ben je al bekend bij HCWV als vrijwilliger (in een andere functie)? Dan kan je een mail sturen naar [email protected] waarin je aangeeft welke (nieuwe) functie je wilt gaan uitoefenen. 
  • Ben je nog niet bekend bij HCWV als vrijwilliger?  Klik dan op het inschrijfformulier om door te gaan met inschrijven. Graag in het opmerkingen-veld aangeven voor welke vrijwilligersfunctie je je wilt opgeven.