Inschrijfformulier
Terug

Inschrijfformulier

Leuk dat je wilt proeftrainen, lid, vrijwilliger of donateur wilt worden van HCWV. Lees deze informatie door voordat je onderstaand formulier invult. De met een * aangegeven velden zijn verplicht. De ingevoerde NAW- en andere gegevens worden conform onze Privacy Policy en de AVG behandeld.

Na het invullen van het inschrijfformulier klik je op "Volgende stap" en wanneer je terug komt op de pagina op "Bevestigen".

Proeftraining, lidmaatschap, vrijwilliger of donateur
   
Gegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Betaalwijze
  HCWV int de contributie bij voorkeur middels automatische incasso. De incasso geschiedt rond 25 september, 25 november en 25 januari. Voor betaling per factuur wordt € 7,50 administratiekosten per seizoen in rekening gebracht. Met het bevestigen van de inschrijving wordt ook direct akkoord gegaan met het afgeven van een automatische incasso wanneer gekozen wordt voor een automatisch incasso machtiging.

 
   
Bankgegevens
   
 
   
 
Hockey
   
   
   
   
   
   
 
Overige informatie
   
   
   
   
   
 
   
Bevestiging en akkoordverklaring
  Het Huishoudelijk Reglement, de Clubregels, de Statuten en de Privacy Policy zijn via de website te lezen. In geval van een minderjarig kind moeten de ouders/voogd bekend zijn met de regels en voorwaarden van HCWV

 
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.