Gezocht: Penningmeester
Terug
27 Januari 2022
Gezocht: Penningmeester


Wij zoeken met spoed een penningmeester voor HCWV!!!! 


Waar kom je terecht? 

HCWV is met spoed op zoek naar een enthousiaste en gedreven penningmeester (bestuursfunctie). 


De penningmeester is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de financiële jaardoelstellingen en draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van HCWV. De financiële administratie is uitbesteed aan ons administratiekantoor. 


Als penningmeester werkt je nauw samen met het bestuur, ons administratiekantoor en de kascontrole commissie. 


Wat zijn de hoofdtaken als penningmeester? 


· Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering. 

· Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans. 

· Legt tijdig het budget ter goedkeuring voor aan het verenigingsbestuur. 

· Stelt contributievoorstel op en bewaakt het contributie beleid. 

· Is binnen het verenigingsbestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging. 

· Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging. 

· Brengt in de bestuursvergadering per kwartaal rapport uit van de financiële stand van zaken, als mede op de algemene vergadering aan de leden. 

· Onderhoudt contact met het administratiekantoor. 


Hier herken je jezelf in: 


· Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

· Goede communicatieve vaardigheden. 

· Teamspeler. 

· Financiële achtergrond (Beleid, processen, administratief en/of advies). 

· Flexibele instelling. 

· Conformeren aan het beleid en de visie van HCWV. 


Tijdsbesteding 


De tijdbesteding is afhankelijk van de verenigingssituatie en periode in het jaar. 


Gemiddeld 4 uur per week. 

- Formeel 11 x per jaar bestuursvergadering. 

- Formeel 2 x per jaar een ALV vergadering. 

- Formeel 3 x jaar overleg met de kascontrolecommissies 


Voor meer vrijblijvende informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van HCWV, Igor Passchier. Hij kan je inhoudelijk voorzien van meer informatie, omtrent de vacature. In een vrijblijvend gesprek kan de functie verder worden toegelicht en kunnen jouw vragen beantwoorden worden. 


Mail naar: [email protected]