Start (jongste) jeugdtrainingen vanaf 4 mei!
Terug
Jeugd nieuws 29 April 2020
Start (jongste) jeugdtrainingen vanaf 4 mei!

Nieuws afbeelding

Dinsdag 21 april was er goed nieuws in deze bijzondere tijd. Het kabinet maakte bekend dat de jongste jeugd- en jeugdteams vanaf 29 april weer kunnen trainen. Dit kan en mag alleen als iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gezondheid van spelers, speelsters, trainers en begeleiding blijft voorop staan. Een goede voorbereiding is daarvoor nodig. Daarom starten de trainingen bij HCWV op maandag 4 mei 2020. In dit bericht informeren we jullie hier verder over.

Welke maatregelen zijn er?
Er gelden maatregelen die door NOC*NSF, KNHB en gemeente Den Haag in zogenaamde protocollen zijn vastgelegd. HCWV heeft op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt waarin wij duidelijk aangeven hoe wij invulling geven aan de protocollen en er voor zorgen dat onze leden zich aan de maatregelen kunnen houden. Dit plan van aanpak is goedgekeurd door de gemeente Den Haag. Dat betekent dat we vanaf maandag 4 mei weer mogen gaan trainen! Voor alle maatregelen en onze invulling daarvan verwijzen wij naar het plan van aanpak.

Wie mogen er trainen?
Bij hockey mogen kinderen die dit jaar ingedeeld zijn in de Smurfen, Benjamins, F-, E- en D-lijn onder begeleiding trainen. Ook jongeren uit de A-, B- en C-lijn mogen samen hockeyen, maar dan wel met anderhalve meter ertussen. Bij HCWV starten we met de trainingen op maandag 4 mei.

Welke ‘spelregels’ gelden er om weer veilig samen te hockeyen?
We zijn inmiddels al aan veel maatregelen gewend. We zetten de belangrijkste voor het hockeyen op een rijtje:

  • blijf thuis als je verkouden of grieperig bent;
  • laat het je trainer en team tijdig weten als je niet deelneemt aan de training;
  • kom enkel naar HCWV wanneer er voor jou een training gepland staat;
  • reis bij voorkeur alleen én op eigen gelegenheid;
  • zorg ervoor dat je maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig bent. Verlaat direct na de training het terrein van HCWV;
  • kom in je sportkleding, kleedkamers en douches zijn gesloten;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige begeleiders van HCWV;
  • ben je tussen de 13 en 18? Houd dan altijd 1,5 meter afstand, ook tijdens de training;
  • gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. Reinig gedeelde materialen direct na gebruik
  • neem je eigen bidon gevuld mee.

We vragen ouders deze spelregels, maar ook onderstaande maatregelen vooraf met hun kinderen te bespreken. Zo weten kinderen vooraf, wat ze kunnen verwachten.

Wanneer heb ik training?
We hebben een nieuw trainingsschema gemaakt. Elk team traint vanaf 4 mei één keer per week één uur. Dit kunnen andere tijden zijn dan in het eerdere normale schema. Hiermee kunnen we voldoen aan de voorwaarde dat teams niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van teams en dat de aankomst en het vertrek van kinderen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen. Ook hebben we rekening gehouden met het maximale aantal kinderen en trainers dat op een veld is toegestaan. Het trainingsschema staat op de HCWV-site. De teams zullen per week van veld wisselen, zodat ieder team ook op het waterveld traint. We begrijpen dat jullie misschien best langer zouden willen trainen of dat jullie zelf, op een ander moment, een balletje willen slaan. Dat is helaas onder de huidige regels niet mogelijk. Dit is een eerste stap die we kunnen zetten.

Hoe kom ik naar HCWV?
We willen iedereen vragen om zo veel als mogelijk met de fiets te komen. Ouders mogen meefietsen tot aan de fietsenstalling; daar afscheid nemen en meteen weer het terrein verlaten. Kom je met de auto dan zijn er speciale uitstap- en instapplekken. Snel uit- en instappen dus en daarna rijdt de auto tot aan het einde van het parkeerterrein om daar te keren. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Waar vind ik mijn team en trainer? 
Voor het clubhuis zijn speciale verzamelplekken voor de teams gemaakt. Hier wacht de trainer je op. Je loopt dus niet zelf naar het veld, maar altijd samen met je team onder begeleiding van een trainer. De A-, B- en C-spelers en -speelsters letten daarbij goed op dat ze onderling anderhalve meter afstand houden. Voor iedereen geldt dat anderhalve meter afstand tot de trainer of andere begeleiding wordt gehouden.

Hoe gaat het met de ballen en pilonnen?
De spelers en speelsters mogen voorlopig niet zelf de ballen en pilonnen ophalen uit het materiaalhok. Dat gebeurt door de Corona-verantwoordelijke in samenwerking met de trainers. Het materiaal wordt aan het eind van elke trainingsdag schoongemaakt.

Wie zorgt voor de begeleiding van de kinderen?
Het is niet toegestaan dat ouders rondom het clubhuis en langs de velden blijven staan. Zij moeten het terrein zo snel mogelijk weer verlaten. Tijdens de trainingsuren is er altijd een Corona-verantwoordelijke aanwezig. Daarnaast zullen ook regelmatig de trainerscoördinatoren aanwezig zijn. Voor de Jongste Jeugd zorgen wij er voor dat er naast de trainers extra begeleiders op het veld aanwezig zijn die zorg dragen voor de kinderen als dat nodig mocht zijn. Zowel Corona-verantwoordelijke als begeleiders zijn duidelijk herkenbaar aan een hesje/jasje. We kunnen ons voorstellen dat het, zeker voor jonge en nieuwe, kinderen lastig is dat ouders niet het terrein op mogen en blijven kijken. We kunnen hier volgens de regels echter geen uitzonderingen op maken.

Is het clubhuis geopend?
Het clubhuis van HCWV is voorlopig gesloten. Alleen het voorportaal van het clubhuis is geopend, zodat de aanwezige mensen altijd bij de EHBO-koffer kunnen. De toiletten zijn open, maar we vragen iedereen thuis naar de wc te gaan en de toiletten zo min mogelijk te gebruiken. 

Kunnen keepers hun uitrusting gebruiken?
Alleen vaste keepers, met een eigen uitrusting, kunnen hiervan gebruik maken. Keepers mogen niet zelf het materiaalhok betreden. De keeperstas wordt door de Corona-verantwoordelijke uit de locker gepakt. Teams die geen vaste keeper hebben, zullen de komende periode zonder keeper moeten trainen. 

Waarom ook andere sporten bij HCWV?
Het kan de komende tijd gebeuren dat er ook andere sportverenigingen gebruik gaan maken van de velden van HCWV. Zowel het kabinet als de gemeente Den Haag hebben gevraagd om dit mogelijk te maken. We hebben bijvoorbeeld al verzoeken binnen van een dansschool. HCWV werkt graag mee aan het mogelijk maken van sportactiviteiten voor alle kinderen. Uiteraard moeten ook deze verenigingen zich houden aan de regels.

Tot slot
We kijken er naar uit dat onze leden weer kunnen gaan hockeyen. Dit is een eerste stap om trainingen weer mogelijk te maken. Het zal ook zeker wennen zijn, want er gelden veel meer regels dan normaal. Wij vertrouwen er op dat we bij HCWV kunnen laten zien dat trainen weer mogelijk is, ook met strengere regels. Daarbij hopen we dat door het naleven van de maatregelen we snel toe kunnen naar een soepeler regime.

We wensen alle leden alvast veel trainingsplezier!

Bestuur HCWV