REMINDER VANAVOND PRESENTATIE TOEKOMSTIGE INDELINGSBELEID!
Terug
Jeugd nieuws 23 Mei 2024
REMINDER VANAVOND PRESENTATIE TOEKOMSTIGE INDELINGSBELEID!


Beste (ouders van) jeugdleden van HCWV,

De afgelopen periode hebben wij het indelingsbeleid van HCWV geëvalueerd.

Dit hebben we onder andere gedaan door gesprekken te voeren met betrokkenen en door een enquête over dit onderwerp naar jeugd- en senioren te versturen. Daarna zijn we aan de slag gegaan om een nieuw indelingsbeleid vorm te geven, de richting te bepalen en het beleid in hooflijnen te omschrijven. Inmiddels hebben we dit nieuwe beleid met de Technische Commissie, (Jongste) Jeugd Commissie en Senioren Commissie besproken en eenieder is enthousiast over de richting die we kiezen!

Vanaf het seizoen 2024-2024 gaan we het indelingsbeleid op een aantal belangrijke punten anders uitvoeren en ook de komende maanden gaan we al een aantal zaken anders doen. Nog niet alles staat vast en een aantal punten zullen we verder uitwerken.

De voornaamste punten om te komen tot teamindelingen zijn:

·De lijncoördinatoren van alle lijnen (Jongste Jeugd, Jeugd & Senioren) zijn verantwoordelijk voor desociale indelingvan de teams en hetgehele procesvan indelen.

·De Technische Commissie is verantwoordelijk voor detechnische indelingvan alle teams (met uitzondering van de Trim, Jongste Jeugd en D1 en H1) en iseindverantwoordelijkvoor de uiteindelijke indeling.

·De Lijncoördinatoren en de Technische Commissie (o.a. Trainingscoördinatoren) vormen gezamenlijk een koppel per lijn en zullen gedurende het seizoen regelmatig overleggen en aanwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden.

·Aan het eind van het seizoen zullen de lijncoördinatoren wensen en behoefte van alle spelers inventariseren dmv gesprekjes met spelers vanaf O9 of via een kort gesprekje/inventarisatie met de betreffende ouders.

·Ieder kind krijgt de kans zijn/haar talent te laten zien en ambitie te tonen om in een opleidingsteam te komen, hiervoor vinden een aantal keer per jaar selectietrainingen plaats. Dit is optioneel en niet verplicht!

·Ook vinden er een aantal keer per jaar carrouseltrainingen plaat. Hier kijken de trainers van de Technische Commissie op een laagdrempelige wijze naar wat de spelers al hebben geleerd op diverse vlakken.

·Gedurende het seizoen worden jeugdspelers beoordeelt dmv de TIPS-formulieren en aan het eind van seizoen vinden er gesprekken plaats met coaches, trainers, lijncoördinatoren en trainingscoördinatoren om input op te halen voor de teamindelingen.

·Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Jongste jeugd en Jeugd. Voor de Jongste jeugd geldt dat de indeling voornamelijk op basis van sociale aspecten en zaken als leerbaarheid, motivatie en motorische vaardigheden wordt gemaakt.

Voor ouders die meer willen weten over het toekomstige indelingsbeleid, de visie hierachter en de uitvoering hiervan, organiseren wevanavondom 19.30 uureeninformatieavond.Je bent van harte welkom!

Met sportieve groet,

Henk van Maanen (Bestuurslid Technische Zaken)

Joris van Daal (Bestuurslid Jeugdzaken)