Sportiviteit en Respect

Versie 3.0 dd 09-02-2018

HCWV vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met de hockeysport.  We voeren hierop  actief beleid met als thema Sportiviteit en respect.

Lees meer

Clubregels

HCWV wil vanuit de kernwaarden plezier, leren, veiligheid (fysiek en sociaal) en samenwerken op basis van vrijwilligheid richting geven aan het gedrag van onze leden, ouders en vrijwilligers.

Lees meer

Selectieprocedure

Lees hier hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV.

Lees meer