Vertrouwenscontactpersoon

Bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kun je terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen het team, bijvoorbeeld in geval van pesten, het gevoel er niet bij te horen door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur of in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerste aanspreekpunt is vaak de coach, manager of aanvoerder van het team, maar bij de VCP kun je met deze zaken ook terecht. Ook als je wilt overleggen of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is, indien iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag of als je twijfelt of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is, kun je bij de VCP terecht.

Binnen HCWV is Carina van der Beek de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Zij is te bereiken op 06 41842370 en per e-mail op vertrouwenspersoon@hcwv.nl 

HCWV vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met de hockeysport.  We voeren hierop actief beleid in het kader van een (sociaal) veilig sportklimaat. Het aanstellen van een VCP kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. 

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen HCWV willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HCWV-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCWV-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCWV. 

NOC*NSF

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen:vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl