Regels en Voorwaarden

Binnen elke club zijn regels die ervoor moeten zorgen dat we het met elkaar prettig hebben en houden. Met het oog op het aannamebeleid van HCWV is het van belang jou, als aspirant-lid, goed te informeren over de regels en voorwaarden binnen de vereniging.

 1. de contributie wordt in drie termijnen per automatische incasso voldaan en is niet terugvorderbaar, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap van HCWV wordt beëindigd.
 2. beëindiging van het lidmaatschap van HCWV dient schriftelijk en vóór 30 mei te geschieden.
 3. alle volwassen betrokkenen hebben binnen de vereniging een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden toe.
 4. op ouders of verzorgers van de jeugdleden zal een beroep worden gedaan m.b.t. vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
 5. jeugdleden worden tijdens de trainingen en de wedstrijden vergezeld door één van de ouders of verzorgers.
 6. bij verhindering van deelname aan trainingen en wedstrijden is elk lid verplicht zich tijdig af te melden bij de coach van zijn of haar team.
 7. ouders en verzorgers houden zich buiten de beslissingen van trainers, coaches of scheidsrechters.
 8. de tegenstanders en scheidsrechters worden altijd met respect benaderd en behandeld.
 9. wangedrag op en rond het veld door jeugdleden, ouders, verzorgers, supporters en anderen wordt niet getolereerd.
 10. tijdens de wedstrijden wordt altijd het clubtenue gedragen.
 11. elk lid is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden een mondbescherming en scheenbeschermers te dragen. Keepers zijn verplicht tijdens de wedstrijden de volledige uitrusting te dragen (uitrusting wordt door de vereniging tijdens wedstrijden beschikbaar gesteld).
 12. eenieder draagt zorg voor en de veiligheid op het sportcomplex.
 13. ieder nieuw lid zonder hockeyervaring, moet minstens 6 weken trainen, alvorens deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden. Vanaf de leeftijd van 5 jaar (op 1 oktober van een jaar) kan aan de trainingen worden deelgenomen; vanaf de leeftijd van 7 jaar (op 1 oktober van een jaar) volgt deelname aan competitiewedstrijden en toernooien. De jeugdcommissie bepaald de deelname aan de competitie. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare plaatsen binnen de teams.
 14. Hockeyclub Wateringse Veld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade als gevolg van het beoefenen van de hockeysport.


Door aanmelding als lid ga je akkoord met de inhoud en betekenis van deze regels.