Stilzwijgende verlenging lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Lees meer

Hoe meld ik me af als lid?

Beëindiging van het lidmaatschap van HCWV dient schriftelijk en uiterlijk 31 mei te geschieden bij de ledenadministratie van HCWV.

Indien het lidmaatschap na deze datum wordt beëindigd, zal de contributie voor het komende seizoen in rekening worden gebracht. Dit bedrag moet worden voldaan en is niet terugvorderbaar, tenzij gegronde redenen het bestuur anders doen beslissen.