Contributie-tabel 2019/2020

In de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld voor het seizoen 2019-2020, welke ingaat op 1 juli 2019. Met de contributieverhoging wordt de kwaliteitsimpuls van de trainers gefinancierd als ook de kosteninflatie en de hogere kosten van betaald ‘vrijwilligerswerk’. 

 

Lees meer

Contributie

Door het betalen van contributie is HCWV in staat de kosten te betalen die als vereniging worden gemaakt. In de contributie is onder anadere het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, keeper- en trainingsmateriaal en voor zover van toepassing, vergoeding trainer opgenomen.

Lees meer