Bouw update

De betonnenvloer ligt al weer enige tijd klaar. Door vertraging bij het staalwerk, problemen met de productie en de moeizame staalmarkt, loopt de opbouw van het clubhuis vertraging op. Er wordt nu eerst gestart met de beplating van het "oude" clubhuis.

Lees meer
Foto_6

Nog te adopteren!

Vele gingen je voor draag jij ook je steentje bij aan de inrichting van het clubhuis. Kilk op de volgende bladzijde op het plaatje van je keuze en vul het formulier in.

Lees meer

Trots

Met trots deze foto genomen op maandag 25 april. 

Nieuws vanuit Bestuur Fase 2

Op het sportterrein op de hoek Leyweg en Noordweg in Den Haag (het voormalige Celeritas terrein) zal een nieuw sportcomplex voor hockey worden ingericht. De gemeente heeft besloten om drie velden meteen aan te leggen en op termijn zal nog een vierde veld worden aangelegd. Ten behoeve van de faciliteiten die nodig zijn om de sportvereniging HCWV op die plek goed te laten functioneren zal op het terrein ook een voorzieningengebouw worden gerealiseerd.
Lees meer

4 april : Korte update

Het bouwterrein wordt overgedragen van Bouwfonds naar de Dienst Sport van de Gemeente Den Haag. Vanaf dit moment gaat de projectplanning van de Gemeente van start voor het aanleggen van 2 zandvelden en 1 waterveld! 

Lees meer