Ereleden e.d.

Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging en op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.

De bij Algemene Ledenvergadering benoemde ereleden van Hockey Club Wateringse Veld zijn:

  • Johan van Rijn (2011)
  • Alfons Hams (2017)
  • Marcel Lepelaar (2018)
  • Annemieke de Haan (2018)

Lid van Verdienste:

  • Floor de Jong (2015, postume benoeming)