Bestuur

Het bestuur van HCWV geeft leiding aan de organisatie van onze vereniging. Dit doet het bestuur door:

 • de strategie voor de langere termijn te bepalen om uit te groeien tot een volwassen hockey vereniging;
 • leiding te geven aan de veranderingen die nodig zijn;
 • organisatie van de operationele activiteiten zoals de trainingen, competitie, kampen, sponsoring, etc…

Het bestuur van HCWV wordt gevormd door:

 • Vacature - voorzitter
 • Ingrid Bastings - secretaris
 • Marcel Dries - penningmeester
 • Friso van Leeuwen - lid hockeyzaken (senioren)
 • Suzanne Plugge - lid hockeyzaken (jeugd)
 • Ien van den Berge - lid exploitatie
 • Vincent de Boer- lid algemeen

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur zijn commissies actief, om ervoor te zorgen dat activiteiten en veranderingen worden gerealiseerd. Hieronder vind je per bestuurslid de aandachtsgebieden waaraan zij werken en commissies waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Vacature - voorzitter

Taken:

 • voorzitten bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen
 • opstellen verenigingsplan waarin de strategie van onze vereniging is vastgelegd
 • onderhouden van bestaande relaties en aangaan van nieuwe relaties
 • initieeren van veranderingen en leiding geven aan veranderingen
 • vraagbaak

Tijdsbesteding:  8 uur per week 

Ingrid Bastings - secretaris

Taken:

 • secretariaat
 • veldberichten
 • ICT-commissie/website
 • vraagbaak

Tijdsbesteding:  8 uur per week


nog te benoemen - vice-voorzitter

 

Taken:

 • waarnemen voorzitter indien afwezig 
 • waarnemen bestuurslid hockey jeugd
 • vraagbaak

Tijdsbesteding:  8 uur per week

 
Marcel Dries - penningmeester

Taken:

 • financiën
 • kascommissie
 • ledenadministratie
 • vraagbaak

Tijdsbesteding:  8 uur per week

 

Friso van Leeuwen - bestuurslid Hockey Zaken Senioren

 

Taken:

 • trimhockey commissie
 • scheidsrechterscommissie
 • organiseren vergaderingen commissies
 • deelnemen aan bestuursvergaderingen

Tijdsbesteding: 4 uur per week

Suzanne Plugge - bestuurslid jeugdhockey

 

Taken:

 • samenwerken met en leiding geven aan de jeugdcommissie
 • samenwerken met en leiding geven aan het wedstrijdsecretariaat
 • organiseren vergaderingen commissies
 • deelnemen aan bestuursvergaderingen

Tijdsbesteding:  8 uur per week

Vincent de Boer - bestuurslid algemene zaken

Taken:

 • samenwerken met en leiding geven aan de materiaalcommissie
 • samenwerken met en leiding geven aan de sponsorcommissie
 • samenwerken met en leiding geven aan de activiteitencommissie
 • organiseren vergaderingen commissies
 • deelnemen aan bestuursvergaderingen

Tijdsbesteding:  8 uur per week

Ien van den Berge - bestuurslid exploitatie

Taken:

    • organiseren exploitatie clubhuis & hockeyvelden  
    • samenwerken met en leiding geven aan de exploitatiecommissie  
    • samen met exploitatiecommissie organiseren openstelling clubhuis, bardiensten, inkoop, etc..  
    • contactpersoon voor 2Samen over exploitatie clubhuis & hockeyvelden  
    • leiding geven aan het verenigingsplan ten aanzien van exploitatie clubhuis 
    • samenwerken met en leiding geven aan de toernooicommissie 
    • samen met de toernooicommissie organiseren van toernooien 
    • organiseren vergaderingen commissies  
    • deelnemen aan bestuursvergaderingen 

Tijdsbesteding: 6 uur per week