Instructies bardienst

Het is de HELE dag niet toegestaan dat kinderen achter de bar lopen. Een uitzondering kan gelden voor maatschappelijke stage. In de doorgang naar de keuken zijn daarom klaphekjes geplaatst. Alleen de mensen die bardienst hebben mogen achter de bar staan.

In de bijlage kun je de instructies voor de bardienst lezen.

Omdat HCWV alcohol is gaan schenken in het clubhuis,vragen wij alle mensen die regelmatig achter de bar staan het verplichte barcertificaat (IVA) te behalen. Hoe?

Lees meer

Er zijn geen diensten.