Nieuwe voorzitter voor HCWV gezocht!!

Op 21 november zal Arina Blom bij de Algemene Ledenvergadering aftreden als voorzitter en het bestuur verlaten. Het lukt haar momenteel helaas niet om haar werk en deze taak te combineren. Vanuit het bestuur zal er geen doorstroom zijn naar de plek van voorzitter en we hebben ook nog geen nieuwe kandidaat gevonden. We zoeken daarom een nieuwe voorzitter voor deze mooie club! Heb je interesse of weet je iemand die je hiervoor geschikt lijkt? Laat het ons weten!

Wat voor voorzitter zoeken we?

  • een goede netwerker die makkelijk verbinding maakt binnen en buiten de club
  • iemand die de clubvisie steunt en als leidraad hanteert bij het nemen van beslissingen
  • die onze mooie club samen met het bestuur en haar leden een stap verder brengt in haar ontwikkeling
  • om kan gaan met kritische geluiden met als doel ervan te leren en problemen mee op te lossen

Herken jij jezelf of iemand anders hierin en wil je 6 tot 8 uur per week hieraan besteden? Mail dan secretaris@hcwv.nl of vraag de bestuursleden naar meer informatie.

Ingrid Bastings
Ien van den Berge
Arina Blom
Marcel Dries
Friso van Leeuwen
Suzanne Plugge

 
In het document Goed sportbestuur voor verenigingen (2010) heeft de KNHB het volgende profiel voor een voorzitter opgenomen:

Doel
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het
activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies.
Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de maatschappelijke belangen en de rol van de
vereniging in de gemeenschap, waarbinnen de vereniging actief is.

Functie-inhoud
• Geeft leiding aan het verenigingsbestuur
• L eidt de bestuursvergaderingen
• L eidt de algemene vergaderingen volgens het Huishoudelijk reglement
• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk
reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en
bepalingen
• Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de
vereniging
• Onderhoudt interne- en externe contacten
• Is een representatieve vertegenwoordiger van de vereniging
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste
bestuurslid
• Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen,
die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten
en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aan
spreekpunt
• Is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid en implementeert met behulp van het
jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse
Algemene Vergadering
• Is betrokken bij sponsoraangelegenheden
• Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen in
afstemming met de Algemene Vergadering

Functie-eisen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Moet een bindende factor kunnen zijn tussen de geledingen van de vereniging
• L eiding kunnen geven
• Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
• Goede omgang met vrijwilligers en werknemers
• Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze rappelleren
aan het verenigingsbestuur

Clubnieuws overzicht