Clubhuis beperkter bezet dan normaal tijdens winterperiode

Alle betreffende team zijn daarvan op de hoogte gebracht. Concreet betekent dit dat op maandag/dinsdag en donderdag de tussendeur naar de centrale ruimte gesloten zal zijn. De voordeur en het materiaalhok zijn wel open. De veldverlichting zal aanstaan.

Op woensdag en vrijdag is de bar wel bemand, omdat er dan voldoende teams trainen.

Als je team besluit een keer niet te gaan trainen dan graag doorgeven aan: exploitatie@hcwv.nl

De Exploitatiecommissie

Clubnieuws overzicht